סידור לבן ישראל בנוסח משולב ספרד ועדות המזרח " אלי אתה ואודך "

30.00 

סידור לבן ישראל בנוסח משולב ספרד ועדות המזרח ” אלי אתה ואודך ”

יחד שבטי ישראל

סידור חדש לבנים רשום בתלמוד הבבלי

“אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן”

בשבח והודיה עצומים לה’ יתברך הרינו להודיע לכם על הוצאתו לאור של הסידור החדש המשולב ספרד ואשכנז לבני  ישראל  לבתי הספר

“אלי אתה ואודך”

שהוא סידור המשך לסידורים שיצאו לאור בחסד ה’ עצום ,הסידור לבת ישראל החדש

“יפה כלבנה ברה כחמה”

והסידור לבן ישראל החדש “שיויתי ה’לנגדי תמיד” לעילוי נשמת רוח ונשמה של ביתנו בר מזל ז”ל

היעד בסייעתא דשמיא להדפיס עוד ועוד סידורים שיגיעו לכל בית בישראל .

ניתן להזמין גם ליחידים וגם למסיבות סידור מסיבות בר מצווה יום הולדת מסיבות סוף שנה את הסידור ניתן להזמין בתוספת שם מזהב ע”ג הסידור בתוספת של 15 ש”ח

הסידור כולל את כל התפילות לבנים

דילוג לתוכן