סידור לבת ישראל בנוסח המשולב ספרד ועדות מזרח "אלי אתה ואודך"

30.00 

סידור חדש לבנות רשום בתלמוד הבבלי

“אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן”

בשבח והודיה עצומים לה’ יתברך הרינו להודיע לכם על הוצאתו לאור של הסידור החדש המשולב ספרד ואשכנז לבנות  ישראל  לבתי הספר

“אלי אתה ואודך”

שהוא סידור המשך לסידורים שיצאו לאור בחסד ה’עצום ,הסידור לבת ישראל החדש 

“יפה כלבנה ברה כחמה”

והסידור לבן ישראל החדש “שיויתי ה’לנגדי תמיד” לעילוי נשמת רוח ונשמה של ביתנו בר מזל ז”ל

היעד בסיעתא דשמיא להדפיס עוד ועוד סידורים שיגיעו לכל בית בישראל .

ניתן להזמין גם ליחידים וגם למסיבות סידור מסיבות בנות מצווה יום הולדת מסיבות סוף שנה את הסידור ניתן להזמין בתוספת שם מזהב ע”ג הסידור בעלות של 15 ש”ח

הסידור כולל את כל התפילות לילדות ובנות ישראל

 

דילוג לתוכן